Dinsdag 5 oktober 2021, commissie Koninkrijksrelaties (KOREL)Aanvang: 14:45 uur

Agenda

1.
Inloop

2.
Informeel besloten gesprek met de Gezaghebber van Saba, dhr. Jonathan Johnson

Spreker

J. Johnson, Gezaghebber van Saba


3.
Sluiting