Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 5 oktober 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Noodpakket banen en economie (35.420)

-
35420, BE

Brief van de ministers van EZK, van Financiën en van SZW en van de staatssecretarissen van EZK, van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst en van SZW over het steun- en herstelpakket vanaf het vierde kwartaal van 2021; Noodpakket banen en economie

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Vendrik) en Fractie-Nanninga (Van der Linden). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren