Stemming Initiatiefwetsvoorstel-Snels/Sneller Wijzigingswet WooVerslag van de vergadering van 5 oktober 2021 (2021/2022 nr. 2)

Aanvang: 14.01 uur
Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Stemming Initiatiefwetsvoorstel-Snels/Sneller Wijzigingswet Woo

Aan de orde is de stemming in verband met het Voorstel van wet van de leden Snels en Sneller tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Snels en Sneller houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (Wijzigingswet Woo) (35112).

(Zie vergadering van 28 september 2021.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Vervolgens stemmen we over het Voorstel van wet van de leden Snels en Sneller tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Snels en Sneller houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (Wijzigingswet Woo) (35112). Wenst een van de leden een stemverklaring over dit wetsvoorstel af te leggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, Fractie-Nanninga, FVD, de VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, D66, de PVV en de PvdD voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van het CDA en de ChristenUnie ertegen, zodat het is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ik merk hierbij op dat de fractie van OSF afwezig is.