Dinsdag 26 oktober 2021, commissie Europese Zaken (EUZA)Aanvang: 15:15 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda (LET OP: VIDEOVERGADERING IN TEAMS)

2.
Conferentie over de Toekomst van Europa, plenaire vergadering (23 oktober 2021)

Mondelinge terugkoppeling door de Eerste Kamerdelegatieleden

4.
21.501-20; 21.501-02

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag van de informele Europese Raad en de Westelijke Balkan Top van 5 en 6 oktober 2021; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda Europese Raad van 21 en 22 oktober 2021; Europese Raad; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 19 oktober 2021; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

5.
ICM AFCO Toekomst van Europa, 9 november 2021

Inventarisatie

7.
Rondvraag


Korte aantekeningen