Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 12 oktober 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Motie-Berkhout (Fractie-Nanninga) c.s. over het zwart kleuren van rotorbladen om vogelsterfte tegen te gaan (35.092, G)

-
Rondvraag

Het lid Berkhout (Fractie-Nanninga) verzoekt de staf om ambtelijk na te gaan wat de stand van zaken is met betrekking tot de uitvoering van de motie-Berkhout c.s. (35092, G)


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer