Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 12 oktober 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Ziekenhuiszorg (31.016)

-
Transgenderzorg

Verslag schriftelijk overleg (31016 / 34650, J)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden van de fracties van VVD (Keunen) en SP (Gerkens).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer