Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 12 oktober 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Vastleggen en bewaren kentekengegevens door politie (33.542)

- T02482

Toezegging Het bij de evaluatie betrekken van de rol van de korpschef bij het vaststellen van het cameraplan (33.542)

De commissie besluit de toezegging als openstaand aan te blijven merken naar aanleiding van de brief van de minister van J&V van 1 oktober 2021 (33542, I). Zij spreekt de verwachting uit dat de Kamer over de toezegging geïnformeerd zal worden indien door de regering wordt besloten tot het permanent maken van de bevoegdheid betreffende het vastleggen en bewaren van kentekengegevens, en een ontwerp van een koninklijk besluit daartoe uiterlijk in november dit kalenderjaar wordt voorgehangen bij beide Kamers der Staten-Generaal.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren