Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 12 oktober 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit (35.564)

-
35564

Versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op een nog nader te bepalen datum, tenzij de woordvoerders van de fracties van GroenLinks en D66 afzien van een debat. In het laatste geval stelt de commissie voor te stemmen over het wetsvoorstel teneinde stemverklaringen af te kunnen leggen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren