Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 12 oktober 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Vertrouwelijke informatievoorziening bij koersgevoelige informatie (CXLI)

-
Herziening werkafspraken vertrouwelijke overleggen

De commissie stemt in met de herziene werkafspraken voor vertrouwelijke overleggen met de minister van Financiën.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren