Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 12 oktober 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Huurbeleid (27.926)

- 35578, K en 34373 c.a., N

De commissie besluit het agendapunt aan te houden tot de volgende vergadering.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman