Dinsdag 26 oktober 2021, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Aanvang: 13:30 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
35735 en 35776

Zevende incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 inzake extra middelen opschalen initiatieven kunst en cultuur voor kwetsbare groepen in verband met COVID-19; Vierde incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 inzake extra steun voor de culturele en creatieve makers in verband met COVID-19

Nadere procedure

4.
Gesprek met de Raad voor Cultuur

Bespreking datum en tijd

6.
Rondvraag


Korte aantekeningen