Korte aantekeningen vergadering commissies Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Koninkrijksrelaties (KOREL) van 26 oktober 2021




1.
T02973; 35925 XV / 35925 IV, A

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de eerste rapportage van de periodieke peiling van de ambities kinderarmoede; Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van SZW over de rapportage aangaande het realiseren van de toegezegde kwantitatieve reductie van armoede onder kinderen; Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2021

De commissies besluiten toezegging T02973 als "openstaand" te blijven beschouwen en op 9 november 2021 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg inzake:
- de eerste rapportage van de periodieke peiling van de ambities kinderarmoede (35570 XV / 35570 IV, I); en,
- het verslag schriftelijk overleg aangaande het realiseren van de toegezegde kwantitatieve reductie van armoede onder kinderen (35925 XV / 35925 IV, A).


De griffier voor deze vergadering,
Candacé van der Bijl