Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 2 november 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Van Kent Wet verdringingstoets (34.325)

- 34325, O

Verslag van een schriftelijk overleg met de initiatiefnemer over de appreciatie van de uitvoeringstoetsen en de aankondiging van een novelle bij de Wet verdringingstoets; Initiatiefvoorstel-Van Kent Wet verdringingstoets

De commissie stelt de geagendeerde brief vast en besluit deze aldus te verzenden.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl