Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 2 november 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Motie-Oomen-Ruijten (CDA) c.s. over het keuzerecht voor een bedrag ineens (35.555, H)

- 35555, H & 35555, L

Motie-Oomen-Ruijten (CDA) c.s. over het keuzerecht voor een bedrag ineens; Brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de uitgestelde betaling van een bedrag ineens; Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

De commissie besluit de motie als "niet-uitgevoerd" te blijven beschouwen en de brief (35.555, L) voor kennisgeving aan te nemen in afwachting van de toegezegde wetswijziging.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl