Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 2 november 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaat provinciefonds 2022 (35.925 C)

- Inventarisatie van de behoefte aan een begrotingsdebat

De leden van de fractie van GroenLinks sluiten niet uit te zijner tijd behoefte te hebben aan een begrotingsdebat over het begrotingswetsvoorstel van het Ministerie van BZK 2022 (35925 VII) in verband met het onderdeel Ruimtelijke ordening en Omgevingswet. De commissie zal hierover definitief besluiten bij de procedure van het wetsvoorstel.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra