Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 2 november 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg (27.529)

-
Gegevensuitwisseling in de zorg

Het beleidsdebat Gegevensuitwisseling in de zorg wordt voorbereid door de leden De Bruijn-Wezeman (VVD), Van Pareren (Fractie-Nanninga) en Verkerk (ChristenUnie). Dit onderwerp wordt op 16 november 2021 ter bespreking geagendeerd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer