Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 2 november 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Nederlandse deelname aan vredesmissies (29.521)

- 29521

Nederlandse deelname aan vredesmissies

De commissie besluit beide brieven voor kennisgeving aan te nemen, en verder de lessen voor de toekomst aan de orde te stellen bij het kennismakingsgesprek met de nieuwe minister van Defensie. Afhankelijk van dat gesprek zal de commissie bezien of zij nog een mondeling overleg zal houden over dit onderwerp in het kader van de artikel 100-procedure.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk