Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 9 november 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Nederlandse deelname aan vredesmissies (29.521)

- 29521

Brief van de ministers van BuZa en van Defensie en van de minister voor BHenO inzake aanvullende Artikel 100-brief over de voorziene bijdrage van een C130-transportvliegtuig aan de VN-missie MINUSMA in Mali en technische verlenging van de kleine missiebijdragen in de Sahel; Nederlandse deelname aan vredesmissies

De commissie besluit, op verzoek van het lid Backer (D66), inbreng voor schriftelijk overleg te leveren op 16 november 2021.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk