Dinsdag 7 december 2021, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)Aanvang: 15:45 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

3.
35420, BK

Brief van de minister van EZK, minister van Financiën, de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst en de staatssecretaris van SZW over aanvullingen in het steunpakket in het vierde kwartaal 2021; Noodpakket banen en economie

Bespreking brief over aanvullingen in het steunpakket in het vierde kwartaal 2021

5.
Rondvraag


Korte aantekeningen