Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 23 november 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Negende incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2021 inzake diverse steunmaatregelen COVID-19 en nieuwe verlenging waardevermeerderingsregeling (35.937)

- Aanpassingen van het steunpakket in het vierde kwartaal

Brief van de ministers van EZK en van Financiën en de staatssecretaris van SZW over aanpassingen van het steunpakket in het vierde kwartaal; Noodpakket banen en economie

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en gezamenlijk met de 9de incidentele suppletoire begroting EZK 2021 (35937) te agenderen op 30 november 2021. Tevens wenst de commissie graag geïnformeerd te worden over de behandeling van deze brief in de Tweede Kamer. Voorts stelt de commissie zich de vraag welke commissie ten aanzien van dit onderwerp leidend zou dienen te zijn; EZK/LNV, Financiën of SZW.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer