Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 23 november 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Defensie 2022 (35.925 X)

- 35925 X, A

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Defensie over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Defensie 2022

In reactie op de brief van de minister van Defensie van 17 november 2021 inzake het rappel toezeggingen Defensie besluit de commissie over de status van een aantal toezeggingen.

De commissie besluit:
- Toezegging T02465 als voldaan aan te merken;
- Toezegging T02468 als voldaan aan te merken;
- Toezegging T02475 als voldaan aan te merken.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman