Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 23 november 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Defensie 2022 (35.925 X)

- 35925 X,

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Defensie over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Defensie 2022

De commissie besluit toezeggingen T02925, T02981, en T02982 op voldaan te zetten.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk