Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 23 november 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet hardheidsaanpassing Awir (35.468)

- 35704 / 35468, M

Brief van de staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane over nieuwe regelingen voor ex-partners, kinderen en gedupeerden bij andere toeslagen dan kinderopvangtoeslag; Wet hardheidsaanpassing Awir

De commissie besluit dit agendapunt opnieuw te agenderen op 30 november 2021. Tevens wenst de commissie geïnformeerd te worden over de behandeling van deze brief in de Tweede Kamer.

- Mededelingen en informatie

De commissie besluit begin 2022 met een brede kring van genodigden, waaronder de Nationale Ombudsman, te spreken over de voortgang van de hersteloperatie kinderopvangtoeslag.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren