Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 23 november 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Regeling van elektronische verhittingsapparaten voor tabaksproducten en invoering eisen uiterlijk van sigaretten (35.665)

-
35665

Regeling van elektronische verhittingsapparaten voor tabaksproducten en invoering eisen uiterlijk van sigaretten

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer