35.961, F

Motie-Faber-Van de Klashorst (PVV) c.s. over de openbaarmaking van vergaderingen van het Outbreak Management TeamIn deze motie wordt de regering verzocht om vergaderingen van het Outbreak Management Team (OMT) openbaar te maken zodat burgers weten wat er in die vergaderingen besproken wordt.Kerngegevens