Korte aantekeningen vergadering commissies Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Financiën (FIN) van 30 november 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Negende incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2021 inzake diverse steunmaatregelen COVID-19 en nieuwe verlenging waardevermeerderingsregeling (35.937)

- Aanpassingen van het steunpakket in het vierde kwartaal

Brieven van 16 en 26 november inzake (aanvullende) aanpassingen in het steunpakket in het vierde kwartaal (35420, BI en 35420, BK)

De commissies besluiten de brieven van 16 november 2021 (35420, BI) en 26 november 2021 (35420, BK) van de minister van EZK, de minister van Financiën en de staatssecretaris van SZW voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer