Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 30 november 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tijdelijke verlenging bevoegdheid om biometrische gegevens van vreemdelingen af te nemen (35.604)

-
35604, D

Brief van de staatssecretaris van J&V over uniforme registratie van onregelmatigheden in de Wet biometrie vreemdelingenketen; Tijdelijke verlenging bevoegdheid om biometrische gegevens van vreemdelingen af te nemen

Naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van J&V van 1 november 2021 (35604, D) leveren de fracties van GroenLinks en de PvdA (Vos) gezamenlijk en de fractie van D66 (Stienen) inbreng voor schriftelijk overleg. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren