Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 30 november 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Bergkamp, Van den Hul en Özütok Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen (34.650)

- Voortgangsbrief transgenderzorg

Brief van de minister van VWS van 24 november 2021 (31016 / 34650, K)

De commissie besluit de brief na ontvangst van de reactie op de vragen van de commissie van 26 oktober jl. opnieuw ter bespreking te agenderen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer