Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 30 november 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet hardheidsaanpassing Awir (35.468)

- 35704 / 35468, M

Brief van de staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane over nieuwe regelingen voor ex-partners, kinderen en gedupeerden bij andere toeslagen dan kinderopvangtoeslag; Wet hardheidsaanpassing Awir

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane van 4 november 2021 (35704 / 35468, M) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren