Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 30 november 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Vastleggen en bewaren kentekengegevens door politie (33.542)

- 33542, J

Brief van de minister van J&V ter aanbieding van het ontwerpbesluit met het oog op het van kracht blijven van artikel 126jj van het Wetboek van Strafvordering; Vastleggen en bewaren kentekengegevens door politie

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Veldhoen) en PvdA (Recourt) gezamenlijk, D66 (Dittrich) en 50PLUS (Baay-Timmerman). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren