Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 30 november 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel In bepaalde gevallen weigeren van afgifte van een verklaring omtrent het gedrag op basis van politiegegevens (35.355)

-
35355, F

Brief van de minister voor Rechtsbescherming ter aanbieding van de ontwerpregeling aanwijzing functies VOG politiegegevens; In bepaalde gevallen weigeren van afgifte van een verklaring omtrent het gedrag op basis van politiegegevens

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Veldhoen). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren