Stemming Inzet coronatoegangsbewijzen bij niet-essentiële detailhandel en niet-essentiële dienstverlening op publieke plaatsenVerslag van de vergadering van 30 november 2021 (2021/2022 nr. 8)

Aanvang: 16.58 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Inzet coronatoegangsbewijzen bij niet-essentiële detailhandel en niet-essentiële dienstverlening op publieke plaatsen

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met aanpassing van de tijdelijke regels over de inzet van coronatoegangsbewijzen bij niet-essentiële detailhandel en niet-essentiële dienstverlening op publieke plaatsen (35961).

(Zie vergadering van heden.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Thans zijn aan de orde de stemmingen. We stemmen over het wetsvoorstel 35961, Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met aanpassing van de tijdelijke regels over de inzet van coronatoegangsbewijzen bij niet-essentiële detailhandel en niet-essentiële dienstverlening op publieke plaatsen. Ik verzoek de woordvoerders plaats te nemen op de voorste plaats van de aan hun fractie toegewezen plaatsen.

Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? De heer Otten.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Otten (Fractie-Otten):

Voorzitter. Code zwart nadert met rasse schreden. De reguliere zorg wordt in ijltempo afgeschaald. Er zijn nu onconventionele maatregelen nodig, naar de mening van onze fractie. We hebben ook een aantal concrete maatregelen opgenoemd. Die ga ik nu niet herhalen. Wat niet nodig is, is een steeds verder groeiende lappendeken van onnavolgbare, gedetailleerde maatregelen waar niemand in de samenleving meer een touw aan vast kan knopen. Om deze reden zullen wij tegen dit extra lapmiddel dat nu de bevolking in de maag wordt gesplitst, stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Otten. Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen? Mevrouw Faber.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Faber-van de Klashorst (PVV):

Voorzitter. Met dit wetsvoorstel worden er weer meer grondrechten beperkt. Het is meer code zwart, denk ik, voor onze grondrechten dan voor andere zaken. Dus wij zullen tegenstemmen.

Dank u.

De voorzitter:

Dank, mevrouw Faber. Mevrouw Nanninga, gaat uw gang.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Nanninga (Fractie-Nanninga):

Voorzitter. Deze wet, deze uitbreiding beoogt eigenlijk het nog meer verplaatsen van de handhaving, van de verantwoordelijkheid, van de last van deze crisis naar met name, in dit geval, ondernemers. En dat terwijl het beleid van het kabinet zwalkt, geen betrouwbaarheid oproept en gewoon niet goed is. Dus wij gaan dit niet steunen.

De voorzitter:

Dank, mevrouw Nanninga. De heer Van Rooijen namens 50PLUS.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Rooijen (50PLUS):

Voorzitter. Mijn fractie heeft natuurlijk ook twijfels over deze maatregel, maar gelet op de uiterst zorgelijke situatie waarin we verkeren, vinden wij het moeilijk uit te leggen dit steentje, dat hoe dan ook iets bij zal dragen, niet te steunen. Ik verwacht wel dat de minister alles doet met de boostercampagne om in de verpleeghuizen de sterfte af te remmen. Dat weegt bij ons ook mee.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Rooijen. Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van het CDA, de VVD, GroenLinks, 50PLUS, de PvdA, D66 en de ChristenUnie voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, Fractie-Nanninga, FVD, Fractie-Otten, de SP, de PVV en de PvdD ertegen, zodat het is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ik merk daarbij op dat de Onafhankelijke Senaatsfractie afwezig is.

Dan zijn we nu gekomen aan het einde van de vergadering. Ik dank alle leden, de minister en de medewerkers die deze vergadering mogelijk hebben gemaakt, en wens u wel thuis.