Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 7 december 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E210030 - Voorstel voor een verordening betreffende transparantie en gerichte politieke reclame

- Europese voorstellen inzake Europese democratie

De commissie besluit de voorstellen inzake Europese democratie (COM(2021)317 en 330 t.e.m. 334) in behandeling te nemen en gelegenheid te bieden voor inbreng voor schriftelijk overleg bij een of meer van deze voorstellen op 21 december 2021. Met oog hierop zou de commissie graag zo snel mogelijk kennis willen nemen van de BNC-fiche. Tevens besluit zij de voorstellen te willen betrekken bij het themadebat over Rechtsstaat, democratie en fundamentele rechten in de EU op 1 februari 2022.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman