Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 7 december 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Naar een veiliger samenleving (28.684)

-
Vuurwerkverbod jaarwisseling 2021-2022

Brief van de staatsecretaris van I&W en de minister van J&V over het vuurwerkverbod jaarwisseling 2021-2022; Naar een veiliger samenleving

De commissie besluit naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van I&W van 25 november 2021 (28684, D) op 14 december 2021 gelegenheid te geven voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra