Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 7 december 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Duurzame ontwikkeling en beleid (30.196)

- Mededelingen en informatie

De commissie besluit dat de op verzoek van het lid Dessing (FVD) bij de agenda gevoegde brief gericht aan de Tweede Kamer inzake de beschikbaarheid van biogrondstoffen voor de productie van duurzame brandstoffen in de luchtvaartsector van 29 oktober 2021 (31936 / 30196, 891) op 14 december 2021 ter bespreking zal worden geagendeerd.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra