Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 14 december 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Bergkamp, Van den Hul en Özütok Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen (34.650)

- Transgenderzorg

Brieven van de minister van VWS van 24 november 2021 (31016 / 34650, K) en van 7 december 2021 (31016 / 34650, L)

De commissie besluit op 21 december 2021 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer