Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 14 december 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Naar een veiliger samenleving (28.684)

-
Vuurwerkverbod jaarwisseling 2021-2022

Brief van de staatsecretaris van I&W en de minister van J&V over het vuurwerkverbod jaarwisseling 2021-2022; Naar een veiliger samenleving

Inbreng voor schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W en de minister van J&V naar aanleiding van de brief van 5 november 2021 (28684, D) wordt geleverd door de fracties van de Fractie-Nanninga (Van Pareren), de PVV (Bezaan) en de PvdD (Nicolaï). De conceptbrief zal aan de commissieleden worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra