Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 14 december 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Duurzame ontwikkeling en beleid (30.196)

- Beschikbaarheid van biogrondstoffen voor de productie van duurzame brandstoffen in de luchtvaartsector

Brief regering; Reactie op verzoek commissie over duurzame biobrandstoffen voor de luchtvaart; Luchtvaartbeleid

De commissie besluit om op 21 december 2021 gelegenheid te geven voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van I&W naar aanleiding van de brief aan de Tweede Kamer van 29 oktober 2021 (31936/30196, nr. 891). Er wordt in elk geval inbreng geleverd door de fracties van FVD (Dessing) en de PvdD (Nicolai).


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra