Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 14 december 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Infrastructuur en Waterstaat 2022 (35.925 XII)

- 35925 XII, 35925 A en 35925 J

Begrotingsstaten Infrastructuur en Waterstaat 2022; Begrotingsstaat Deltafonds 2022; Begrotingsstaat Mobiliteitsfonds 2022

De commissie brengt driemaal blanco eindverslag uit teneinde de wetsvoorstellen Begrotingsstaten Infrastructuur en Waterstaat 2022 (35925, XII, A), Begrotingsstaat Deltafonds 2022 (35925, J, nr. 1) en Begrotingsstaat Mobiliteitsfonds 2022 (35925, A, A) af te doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra