Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 14 december 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Verbinding verbroken? Onderzoek naar de parlementaire besluitvorming over de privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten (C)

- 34430 / C, AC

Brief van de staatssecretaris van BZK ter aanbieding van de eindrapportage van de brede evaluatie van de organisatiekaders voor rijksorganisaties op afstand; Verbinding verbroken? Onderzoek naar de parlementaire besluitvorming over de privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten

De commissie besluit het agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen in januari 2022.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman