Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 21 december 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Negende incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2021 inzake diverse steunmaatregelen COVID-19 en nieuwe verlenging waardevermeerderingsregeling (35.937)

- 35937

Negende incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2021 inzake diverse steunmaatregelen COVID-19 en nieuwe verlenging waardevermeerderingsregeling

De commissie besluit de procedure van dit wetsvoorstel aan te houden tot 18 januari 2022.

Tevens besluit de commissie een brief te sturen naar de minister van Economische Zaken en Klimaat met het verzoek om aan te geven welke aanpassingen op korte termijn aan de orde zijn inzake de steunmaatregelen.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk