Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 21 december 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Rechtsbescherming als basisvoorwaarde voor het al dan niet instemmen met TTIP (34.166) (T02124)

- 35925 V, B

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2022

De commissie besluit naar aanleiding van de reactie van de minister voor Buitenlandse Zaken op het halfjaarlijks rappel toezeggingen (35925 V, B) toezegging T02124 als 'openstaand' te blijven beschouwen.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk