Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 21 december 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Duurzame ontwikkeling en beleid (30.196)

- Beschikbaarheid van biogrondstoffen voor de productie van duurzame brandstoffen in de luchtvaartsector

Brief regering; Reactie op verzoek commissie over duurzame biobrandstoffen voor de luchtvaart; Luchtvaartbeleid

Inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van I&W naar aanleiding van de brief van 29 oktober 2021 (31936/30196, nr. 891) wordt geleverd door de fracties van FVD (Dessing) en de PvdD (Nicolaï). De conceptbrief zal aan de commissieleden worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra