Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 21 december 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2022 (35.925 V)

- Halfjaarlijks toezeggingenrappel

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2022

De commissie besluit naar aanleiding van de reactie op het halfjaarlijks toezeggingenrappel de status van de toezeggingen met nummers T01191 (deels voldaan) en T01941(openstaand) ongewijzigd te laten.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman