Stemming Verlaging tarief verhuurderheffing en maandelijkse wijziging bedragen heffingsverminderingenVerslag van de vergadering van 21 december 2021 (2021/2022 nr. 12)

Aanvang: 14.01 uur

Status: gerectificeerd


Stemming Verlaging tarief verhuurderheffing en maandelijkse wijziging bedragen heffingsverminderingen

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (verlaging tarief verhuurderheffing en maandelijkse wijziging bedragen heffingsverminderingen) (35932).

(Zie vergadering van 14 december 2021.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan stemmen we over wetsvoorstel 35932: Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II. Dat is de verlaging tarief verhuurderheffing en maandelijkse wijziging bedragen heffingsverminderingen. Wenst een van de leden een stemverklaring over dit wetsvoorstel af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.