Stemming motie Verlaging tarief verhuurderheffing en maandelijkse wijziging bedragen heffingsverminderingenVerslag van de vergadering van 21 december 2021 (2021/2022 nr. 12)

Aanvang: 14.02 uur

Status: gerectificeerd


Stemming motie Verlaging tarief verhuurderheffing en maandelijkse wijziging bedragen heffingsverminderingen

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (verlaging tarief verhuurderheffing en maandelijkse wijziging bedragen heffingsverminderingen),

te weten:

  • de motie-Van Apeldoorn c.s. over het bevriezen van het aandeel van de WOZ in de verhuurderheffing voor 2022 (35932, letter C).

(Zie vergadering van 14 december 2021.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan stemmen we over de motie 35932, letter C: de motie van het lid Van Apeldoorn c.s. over het bevriezen van het aandeel van de WOZ in de verhuurderheffing voor 2022. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Van Apeldoorn c.s. (35932, letter C).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, Fractie-Otten, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, de OSF, de PVV en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van het CDA, Fractie-Nanninga, FVD, de VVD, D66 en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is verworpen.