Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 21 december 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Organisatie regionale tuchtcolleges (35.547)

-
35547

Organisatie regionale tuchtcolleges

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk op 21 december 2021.