Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 18 januari 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2022 (35.925 VI)

- Wenselijkheid kennismakingsgesprekken

De commissie wenst twee aparte kennismakingsgesprekken van ieder 1,5 uur te voeren met de minister van J&V en de minister voor Rechtsbescherming. In verband met het Debat over rechtsstatelijkheid, grondrechten en democratie in de EU op 1 februari 2022, wenst de commissie het kennismakingsgesprek met de minister voor Rechtsbescherming bij voorkeur voor de genoemde datum te voeren.
Het initiatief voor een eventueel kennismakingsgesprek met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid legt de commissie bij de commissie I&A/JBZ neer en wenst voor dat kennismakingsgesprek te worden uitgenodigd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren