Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 18 januari 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Bestrijding internationaal terrorisme (27.925)

- 29521, AS

Brief van de ministers van BuZa en van Defensie en van de minister voor BHenO inzake Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS-coalitie en de brede veiligheidsinzet in Irak in 2022; Nederlandse deelname aan vredesmissies

De commissie besluit, na kennisneming van de behandeling hiervan in de Tweede Kamer, de brief inzake Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS-coalitie en de brede veiligheidsinzet in Irak in 2022 (29521, AS) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk