Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 18 januari 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Registratie aantal ritueel geslachte dieren en hoeveelheid geëxporteerd onbedwelmd ritueel geslacht vlees (31.571) (T01556)

- Registratie ritueel geslachte dieren

Verslag schriftelijk overleg (31571, AE) en verslag nader schriftelijk overleg (31571, AF)

De commissie besluit inbreng voor nader schriftelijk overleg te leveren op 1 februari 2022. Daarnaast besluit de commissie de status van toezegging T01556 op diezelfde datum opnieuw te bespreken.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer